• AEV Afsluitingen
  • Blanckaert & Bruls
  • REPCONSULT
  • Frank Roets
  • ROUX
  • Theunissen
  • Groep Hendrickx
  • Mecam Group

Tibo Ghoos V. Teste

Vice-Senior

Stad:
Tibo Ghoos v. Teste
Vice -senior

Hoe ik deze kerel op één pagina moet beschrijven weet ik niet, maar ik
ga toch trachten dat te doen.

26 September 2016, de eerste “lesdag” van het semester. Omstreeks
20h bevond ik mij met een 10-tal onwetende jongemannen,
waaronder Teste, in het klein zaaltje van den Ambiorix. Hier vond de
schachtenwerving van de Mijnlamp plaats. Na een geweldige, eerste
clubavond besloten zeven knapen schacht te worden bij deze
studentenclub.

Teste en ik kenden elkaar wel al van ziens, hechte vrienden waren we
echter nog niet. Maar zoals elke Mijnlamper wel weet, duurt het niet
lang voordat je met je medeschachten een zeer hechte vriendschap
ontwikkeld hebt.

Al snel had iedereen door dat Teste over een speciaal talent beschikte: het talent om in de
zatste toestand toch mentaal en fysiek sterk genoeg te zijn om de ladies te versieren. En een
aantal cantussen later werd hij gedoopt tot tot DE schacht die elk vrouwtje een keer uittest.
Natuurlijk werd hij dan ook vaak wakker met een stevige kater, maar dat heeft hem nooit
weerhouden om dat academiejaar succesvol af te ronden.

Op het moment dat hij verkozen werd door het SK als Prins Karnaval, mocht de club ook
enorm trots op hem zijn. Hopelijk kan één van onze schachten in zijn voetsporen treden.

Ondanks zijn vele mooie prestaties als schacht, zijn er ook tijden geweest dat Teste zijn mond
iets te vaak opentrok. Ze waren het zelfs aan het overwegen om hem ‘Traantje’ te noemen.
Maar al bij al had hij toch meer positieve trekjes dan negatieve en werd er toch besloten dat
hij zijn mooie naam mocht behouden.

Na het Gencker Gala ’17 was het ook duidelijk dat Teste de potentie had om het jaar erop
een belangrijke functie op te nemen. En op de kiescantus werd hij verkozen tot vice-senior.

Maar aan elke schachtenperiode komt een eind en nu was het onze beurt om het grote werk
te doen. Wij, de pas ontgroende schachten, wisten dat wij het nieuw bestuur van de Mijnlamp
moesten vormen. Hoe wij zo een chique, mooie en culturele Genkse traditie moesten
voortzetten, wisten wij niet. En zonder de bijdrage van Teste was dit ook nooit gelukt.

Ondanks hij een half jaar in Chile gestudeerd heeft, bleef hij zich bekommeren om onze club
en bleef hij helpen op eender welke manier dat hij kon. Door zijn enorme inzet als vice-senior
en zijn passie voor deze geweldige studentenclub kunnen wij zeker zijn dat de Mijnlamp een
veelbelovende toekomst heeft.

Ik mag trots zijn op mijn kameraad en mede-Mijnlamper en ik hoop nog enkele jaren met hem
te mogen pintelieren in Leuven.

Prosit!

Dixit,
AJ