• AEV Afsluitingen
  • Blanckaert & Bruls
  • REPCONSULT
  • Frank Roets
  • ROUX
  • Theunissen
  • Groep Hendrickx
  • Mecam Group

Vincent Peters V. ViVi

Schacht

Stad:
Vincent Peters v. ViVi
Schacht

Beste Vivi,

We leerden je kennen als Vincent de feut, 18 jaar, afkomstig uit Genk
en je had 6 vriendjes meegepakt naar de 2e clubavond om gezellig
iets te gaan drinken. Schattig wel…

Of om het met jullie woorden te omschrijven ‘gratis drinken op kosten
van Moeder Mijnlamp’.

Al zeer snel bleek dat je het niet ver schopt met deze houding binnen
het clubleven. In de eerste plaats zijn er de 3 hoofdpijlers van De
Mijnlamp (onvergetelijk). Hiernaast staan broederschap, liederen en
plezier hoog aangeschreven. De coactiviteit met Klamme Hand
maakte dit meteen duidelijk. We verloren enkele vrienden van je maar gelukkig kon jij het
bier wel smaken en we leerden je kennen als Vinnie. Samen leerden we als kandidaat
schachten dat er hard gewerkt moest worden voor onze ‘gratis pintjes’. Maar de
voldoening is groot en de clubavonden stelden nooit teleur.

Samen hebben we goed gelachen en veel bijgeleerd. Toen was het eindelijk zover! We
mochten onszelf bewijzen op de doop. Elk van ons heeft zijn beste beentje voorgezet en
samen zijn we er als een echt team uitgekomen.

Vanaf nu kent iedereen je als schacht ViVi. Het onhandige prinsesje, altijd trippelend op de
laatste nieuwe sneakers, wiens mond nooit stil staat al heeft hij het zelf niet door.

Dat is ViiVi!

Ik wist het zelf ook niet meer de dag nadien maar zo hebben ze je blijkbaar gedoopt.

Om af te sluiten nog enkele woordjes voor de toekomt: Vivi je bent een topkerel, je leert
enorm snel. Doe zeker zo voort! En vergeet nooit: - schuim is ook bier -

Dixit,
Boeg